• Alkolik karaciğer hastalığı

    Alkolik karaciğer hastalığı, isminden de anlaşılacağı üzere yoğun alkol kullanımı sonucunda ortaya çıkan karaciğer hastalıklarıdır. Bu hastalıkların ortaya çıkması için belirli bir miktar ve süre boyunca yoğun alkol tüketiminin gerçekleşmesi gerekir....