1. Ana Sayfa
  2. Genel

TMMOB’nin açılımı nedir?

TMMOB’nin açılımı nedir?
+ - 0

TMMOB kısaltmasının açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğidir.

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

1954’te 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla
kurulan TMMOB – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kamu kurumu özelliğini taşıyan bir meslek
kuruluşudur. 8000 üye ve 10 oda ile başlayan kuruluş süreci, günümüzde 537 üye ve 24 oda ile
devam etmektedir.

TMMOB‘un görevleri arasında şu görevleri sayabiliriz; mühendis ve mimarları meslek gruplarına
ayırıp, onlar için özel çalışma alanları ve odalar oluşturmak, bu meslek gruplarının tüm ihtiyaçlarını
karşılamak ve birbirleri ile olan iletişimi güçlendirmek, mesleki çıkarlar için çeşitli devlet kurumları ve
STK’lar ile işbirliğine giderek yardım ve tavsiyeler almaktır. TMMOB ayrıca, WFEO ve FEANI üyesidir.

Yorum Yap