1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Testis hastalıkları


+ - 0

Testis hastalıkları kısırlığa sebep olması açısından oldukça yüksek öneme sahip hastalıklardır. Doğumsal veya sonradan gelişen hastalıklar görülebilir.

Testis’i saran zara tunica vaginalis adı verilir. Bu zarın beyaz renkten oluşan seröz sıvısı ile dolması durumuna hidrosel denir. Testis şişmesi bulunan hastaların çoğunda hidrosel bulunmaktadır. Hematosel ise tunica vaginalis zarının kan ile dolu olması durumudur. Bu klinik tablo daha çok travma veya kanamalı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Kriptorşidizm: Doğumsal testis hastalıklarından en önemlisi kriptorşidizm ismi verilen tablodur. Anne karnında gelişmekte olan bir erkek bebekte testisler karın bölgesinde oluşur. Gebeliğin ilerleyen haftalarında bu testisler karın bölgesinden testis torbasına (scrotum) iner. Ancak bazen bu inme olayı gerçekleşmeyebilir. Doğan erkek bebekte testisler karın bölgesinde kalabilir. Böyle bir durumda hemen cerrahi müdahale ile testislerin testis torbasına inmesinin sağlanması gerekmektedir. İndirilmemesi durumunda kesinlikle kısırlık oluşur. Oldukça önemli bir tablo olduğu için her doğumda bebeğin cinsiyeti erkek ise manuel olarak testis kontrolü yapılır. Eğer ele testis gelmez ise detaylı incelemeye alınır.

Atrofi ve infertilite (kısırlık): Erişkin dönemde geçirilen kabakulak enfeksiyonu, karaciğer sirozu, östrojen hormonu tedavisi, kemoterapi ve radyasyon tedavileri kısırlığa sebep olabilmektedir.

Epididimit: Epididimis denilen testis yanındaki küçük organın enfekte olması durumudur. Oldukça ağrılı bir tablo olup, tedavi edilmemesi kısırlığa neden olabilir.

Gonore: Spesifik olmayan bir enfeksiyon nedenidir. Kısırlığa sebep olabildiği için önem taşır. Akıntı oluşmasına neden olabilir.

Sifiliz: Testislerde hücre kaybına ve dolayısıyla kısırlığa sebep olabilir. Oldukça yaygın görülen bir durumdur.

Yumuşak Şankr: Hemophilus ducrei denilen bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Oldukça ağrılı geçer. Tedavi edilmesi gerekmektedir.

Testis Torsiyonu: Testisten uzanan prostata doğru uzanan spermatik kord ismi verilen bir kanal bulunur. Bu kanalın kendi etrafında dönmesi, adeta kendi kendisine bir düğüm atması durumunda kan dolaşımı kesilir. Genellikle travmatik durumlarda görülen bir tablodur.

Varikosel: Testis damarlarında varis oluşumu durumudur. Klinik olarak çok önemli tablolardır.

TESTİS TÜMÖRLERİ

Testis tümörleri daha çok 25-30 yaş aralığında ortaya çıkar ve ağrısız tümörlerdir. Şişlik oluşması ile doktora başvurulur.

Başlıca testis tümörleri:

Seminoma
Spermatositik Seminoma
Embriyonel Karsinoma
Yolk Sak Tümörü
Koryokarsinoma
Poliembriyoma
Teratom
Leydig Hücreli Tümör
Sertoli Hücreli Tümör
Mikst tümörler

Seminoma: en sık görülen tümör tipidir. 3 alt formu bulunur. Klasik seminoma ve spermatositik seminoma iyi huylu iken anaplastik seminoma kötü huylu bir tümör yapısındadır.

Embriyonal Karsinoma: Seminomaya oranla kötü seyirli bir hastalıktır.

Yolk Sak Tümörü: 3 yaşına kadar olan çocuklarda görülen en sık testis tümörüdür. Klinik gidişi çok iyidir. Yetişkinde görülmesi durumunda klinik gidiş daha kötüdür. Patolojik bulgu olarak schiller-duval cisimlerinin görülmesi tanı koydurur.

Koryokarsinoma: Testiste büyümeye sebep olmayan kötü gidişli bir tümördür. Genellikle çok küçük bir nodül şeklinde görülür.

Leydig hücreli tümör: Her yaşta görülebilen iyi huylu bir tümördür. Testiste ağrı oluşturmadan şişme yapar ve bu şekilde doktora başvuru olur. İyi huylu olmalarına rağmen çok nadir de olsa kötü huylu olanları da mevcuttur.

 

Yorum Yap