BDDK’nın açılımı nedir?

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2015

BDDK‘nın açılımı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumudur. BDDK hakkında detaylı bilgiyi  BDDK‘nın resmi web sitesi olan http://www.bddk.org.tr’den alabilirsiniz.

BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDDK, 31 Ağustos 2000 tarihinde, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, bankalar ve özel finans kurumlarının işleyişinin sağlıklı, etkin ve Dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda olabilmesi adına kurulmuş özerk bir kurumdur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu 5411 sayılı Bankacılık Kanuna göre görev ve yetkileri kendi sorumluluğuna bağlı ve bağımsız olarak yerine getirilmektedir. Hiçbir makam, organ, merci veya kişi bu kurumun kararlarını etkileyemez. Kurum ve kurul şeklinde idari yapılanması mevcuttur. Kurum yetki ve görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmek için yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurmaktadır. Kurul; bir başkan, bir ikinci başkan dahil olarak yedi üyeden oluşmaktadır. Kurum başkanı kurulun da başkanıdır. Şu anki kurum başkanı Ali Akben’dir.

Kurumun Amaçları:

  • Bankalar Kanunu’nun uygulamasını sağlamak
  • Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak
  • Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini sağlamak
  • Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak

Tüm bu amaçlar çerçevesini çalışmasını sağlayan BDDK, haftada en az bir gün kurul toplantısı gerçekleştirmektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.