1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Kulak ağrıları


+ - 0

kulakKulak ağrıları, kulağın kendisinden kaynaklanabileceği gibi baş ve boyundan da kaynaklanabilir. Baş ve boyun ağrıları kulağa yansıyan ağrı şeklinde etki edebilmektedir.

Kulak ağrısı nedenleri:

  • Akut seröz otitis media
  • Östaki tüpü hastalıkları
  • Kulağı etkileyen enfeksiyonlar
  • Yaralanmalar ve travmalar
  • Yabancı cisimler
  • Fronkül, erizipel gibi hastalıklar
  • Tümörlerin basısı

Kulak ağrıları değerlendirilirken daha önce geçirilen ameliyat, hastalıklar iyi incelenmelidir. Bununla birlikte kulak ağrısına ateş eşlik etmesi, akıntı olması enfeksiyonu düşündürür. Kulak ağrıları ciddi klinik tablolardır ve derhal bir hekime danışılması gerekmektedir.

Yorum Yap