Mesnevi kimin eseridir?

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2015

Mesnevî ya da Mesnevî-i Manevî, Mevlana Celaleddin Rumi‘nin 6 ciltlik Farsça yazılmış eseridir.

Mesnevi divan edebiyatında bir şiir tarzıdır. Başka şairlerin de Mesnevi’leri vardır ama genelde “Mesnevi” denilince akla Mevlana Celaleddin Rumi’nin eseri gelir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinde e-kitap bölümünde Mesnevîler sayfasında bazı şairlerin Mesnevi eserleri yer almaktadır.
Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi adlı eserini internet üzerinden kitap satış siteleri aracılığıyla satın almak mümkündür.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.