1. Ana Sayfa
  2. Kitap

Makalat kimin eseridir?

Makalat kimin eseridir?
+ - 0

Makalat adlı kitap Hacı Bektaş-ı Veli‘nin eseridir. Kitap Hacı Bektaş-ı Veli’nin görüş ve düşüncelerini derli toplu olarak sunmaktadır.

Makalat adlı eserin ana konusu dört ana kapı olan şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve bu kapılara girildikten sonra çıkılacak merdivenler olan kırk makam’dır.

Hacı Bektaş-ı Veli kimdir?

Hacı Bektaş-ı Veli 1209’da Nişabur, Horasan’da doğmuş olan mistik, hümanist, seyit, mutasavvıf şair ve filozoftur.(Vikipedi) 1271’de Sulucakarahöyük, Kırşehir’de ölmüştür ve Alevilik inancında önemli bir yeri vardır.

Diğer eserleri

  • Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî
  • Kitâbu’l-Fevâid
  • Şerh-i Besmele
  • Şathiyye
  • Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

Yorum Yap