Makalat kimin eseridir?

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2015

Makalat adlı kitap Hacı Bektaş-ı Veli‘nin eseridir. Kitap Hacı Bektaş-ı Veli’nin görüş ve düşüncelerini derli toplu olarak sunmaktadır.

Makalat adlı eserin ana konusu dört ana kapı olan şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve bu kapılara girildikten sonra çıkılacak merdivenler olan kırk makam’dır.

Hacı Bektaş-ı Veli kimdir?

Hacı Bektaş-ı Veli 1209’da Nişabur, Horasan’da doğmuş olan mistik, hümanist, seyit, mutasavvıf şair ve filozoftur.(Vikipedi) 1271’de Sulucakarahöyük, Kırşehir’de ölmüştür ve Alevilik inancında önemli bir yeri vardır.

Diğer eserleri

  • Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî
  • Kitâbu’l-Fevâid
  • Şerh-i Besmele
  • Şathiyye
  • Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makalat adlı kitabını online kitap satış siteleri aracılığıyla satın almak mümkündür. Kitapyurdu, idefix, d&r gibi internetten kitap satışı yapan siteler sayesinde Makalat adlı kitabı satın alabilir ve okuyabilirsiniz.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.