1. Ana Sayfa
  2. Genel

Georgia neresi?

Georgia neresi?
+ - 0

Güney Kafkasya’da yer alan ülkelerden bir tanesidir. Coğrafi konum olarak, Karadeniz’in doğu kıyısındadır. Gürcistan’ın kuzey tarafında Rusya, doğu tarafında Azerbaycan, güney tarafında Ermenistan ve son olarak güneybatısında ise Türkiye vardır. Ülke batıdan Karadeniz sınırı ile başlar. İklim olarak özellikle Karadeniz kısmında ılık ve yarı tropik bir iklim vardır. Doğu kısmında ise daha karasal bir iklim görülür yani kışları soğuk yazları ise kuru ve sıcak geçer. Nehir ve göl konusunda da zengin bir yapıya sahiptir. Mtkvari, Tergi ve Alazani nehirleri Hazar Denizine, Çoruh, Rioni ve Enguri nehirleri ise Karadeniz’e akar.
Devlet yönetim şekli olarak temsili demokrasi görülür, başkanlı cumhuriyet vardır. Üye olduğu birçok örgüt vardır. Bunlar ise Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi yerlerdir.

Georgia ülkesinin Türkçe adı: Gürcistan

Gürcistan nerede? Gürcistan haritası

Yorum Yap