1. Ana Sayfa
  2. Genel

Serbia neresi?

Serbia neresi?
+ - 0

Resmi adı ile Sırbistan Cumhuriyeti olarak bilinen Sırbistan, Balkan devletlerinden bir tanesidir. Tarihte Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasından sonra oluştuğu bilinir. Komşuları ise, kuzey sınırında Macaristan, batı sınırında Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ, güney sınırında Makedonya ile Kosova ve doğu sınırında ise Romanya ile Bulgaristan’dır. Sırbistan istatistikler bölgelere ayrılır. Sırbistan’ın ilk olarak 7 bölgeye ayrılmasını sağlayan Eşit Bölgesel Kalkınma Kanunu ise 2010 yılında değiştirilerek, bölgelerin sayısını 5’e düşürülmüştür. Bu bölgeler, Voyvodina, Belgrad, Sumadiya ve Batı Sırbistan, Güney ve Doğu Sırbistan ve Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi’dir. Resmi dili Sırpça olan Sırbistan’da ayrıca Macarca, Makedonca ve Boşnakça gibi diller de konuşulmaktadır. Din olarak bakarsak ise, Sırpların genel olarak Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olduklarını görebiliriz.

Serbia ülkesinin Türkçe adı: Sırbistan

Sırbistan nerede? Sırbistan haritası

Yorum Yap