1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Radyasyon ve etkileri


+ - 0

Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olarak ikiye ayrılmaktadır.

Doğal radyasyon kaynakları:

  • Uzaydan gelen kozmik ışınlar
  • Yiyecek, içecek ve solunum yolu ile alınan radyasyon
  • Radon gazı

Yapay radyasyon kaynakları:

  • Tıbbi uygulamalarda kullanılan X ışınları
  • Radyoaktif serpintiler
  • Radyo, telefon, televizyon, bilgisayar gibi cihazlar
  • Nükleer santraller

Radyasyon iyonize edici (X ışınları) ve iyonize edici olmayan olmak üzere 2 türe ayrılır. Cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlardan yayılan radyasyon iyonize edici olmayan radyasyon türüne örnektir. Bunların zararlı olduğuna yönelik ciddi ve yaygın bir görüş olsa da, kanıtlanmış bir çalışma henüz bulunmamaktadır.

Radyasyon tıpta radyoterapi (tedavi edici) ve radyodiagnostik (tanı koymaya yardımcı) amaçlar ile kullanılmaktadır. Radyodiagnostik açıdan: bilgisayarlı tomografi, röntgen gibi cihazlar örnek gösterilebilir. Ultrason ses dalgaları ile görüntüleme sağladığı için herhangi bir radyasyon riski barındırmamaktadır. Bu nedenle hamile ve çocuklarda güvenle kullanılabilir. Bununla birlikte MR cihazı da radyasyon barındırmayan bir görüntüleme yöntemidir.

Radyasyona maruziyetin oldukça önemli sonuçları doğabilmektedir. Radyasyona maruz kalma süresi, radyasyon dozu gibi bilgiler çok büyük önem arzederler. Özellikle hamile ve küçük çocuklar yapılarından dolayı radyasyona daha duyarlıdırlar ve daha fazla risk altındadırlar.

Hamile kadınların radyasyona maruz kalmasının en büyük etkisi taşıdığı fetüs üzerinde olmaktadır. Böyle bir durumda doğacak çocukta birçok gelişim kusurları olabileceği gibi, sistemik hastalıklarda oldukça sık görülebilir. Bununla birlikte kişide tümör ve kanser oluşumu da oldukça sık görülmektedir.

Yorum Yap