Sağlık

20 Ağustos 2015

İlaçların etkisini değiştiren faktörler

İlaç etkinliği değişik sistemlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı etkenler ilacın farmakokinetiğini (ilacın yapısını) değiştirerek…

15 Ağustos 2015

Gebelikte bulantı ve kusma

Bulantı ve kusma özellikle gebeliğin ilk aylarında oldukça sık görülen bir durum olup, tamamen normaldir…

15 Ağustos 2015

Boyun ağrısının sebepleri

Boyun ağrıları, kronik ağrı sıralamasında oldukça önemli bir yerdedir. Toplumumuzun 1/3 ü çeşitli boyun ağrısı…

15 Ağustos 2015

Aniden ateş yükselmesi ve tedavisi

Ateş, vücut ısısının normal ritminin üzerine çıkması durumu olarak tanımlanır. Ateş ölçülürken 3 temel yöntem…

15 Ağustos 2015

Ani karın ağrısının sebepleri

Ani karın ağrısı birçok sistemdeki problemden dolayı gelişebilir. Bununla birlikte karın ağrısının türü de oldukça…

15 Ağustos 2015

Anemi(Kansızlık) Sebepleri

Anemi (kansızlık) tek başına bir hastalık olmayıp, çeşitli hastalıkların klinik bulgusudur. Anemi tedavisi planlanırken öncelikle…

11 Ağustos 2015

Alkolik karaciğer hastalığı

Alkolik karaciğer hastalığı, isminden de anlaşılacağı üzere yoğun alkol kullanımı sonucunda ortaya çıkan karaciğer hastalıklarıdır.…

9 Ağustos 2015

Alkol sebepli olmayan karaciğer hastalığı

Alkol nedenli olmayan karaciğer hastalığı tanım olarak, alkol kullanmayan hastalarda veya anlamlı düzeyde (yeterli düzeyde)…