CEO’nun açılımı nedir?

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2015

CEO şirketlerin en üst dereceli yöneticileri için kullanılır. Açılımı İngilizce Chief Executive Officer‘dır. Türkçe karşılığı İcra kurulu başkanı veya genel müdürdür.

CEO: Chief Executive Officer (İcra kurulu başkanı)

Herhangi bir kurumda yönetim açısından en üst sırada yer alan,mevcutta bulunan plan ve politikaları yöneten aynı zamanda işin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan kişiye CEO ( Chief Executive Officer) adı verilmektedir. Genel olarak şirketin içerisinde bulunduğu başarı veya başarısızlıktan sorumludur. Bu nedenle seçilecek kişinin; kuruluş içerisindeki uyumluluk, finans, insan kaynakları, pazarlama, operasyonlar, satış ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli işlevlerini yönetecek kapasitede birisi olması gerekmektedir. Çalışanlar başta olmak üzere, müşteriler ve yatırımcılar dahil olmak üzere bütün kesimin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu işlevleri denetlemekle görevlidir.

Şirketler yasalara göre, CEO‘lara, diğer baş memurlara ve yönetim kurullarına sahip olmalıdır. Çalışan sayısı ya da geliri açısından yeterince büyük olmayan işletmeler tarafından CEO kelimesi yerine Genel Müdür kelimesi kullanmaktadır. Örneğin bir limited şirketi, kendisini daha büyük şirket gibi yapılandırabilir ve bir CEO atayabilir; ancak CEO ataması yasalarla zorunlu değildir.

Bir CEO’nun sorumlulukları genellikle bir kuruluştan diğerine aynı olmasına rağmen, kesin görevleri şirketin büyüklüğü, bir kamu şirketi veya özel şirket olması gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Başlangıç görevi olarak küçük işletmelerde genellikle büyük şirketlere göre daha fazla iş yüküne ve sorumluluklara sahiptir.