AET’in açılımı nedir?

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2015

AET‘in açılımı Avrupa Ekonomik Topluluğudur. 25 Mart 1957’de kurulmuştur. AET’in amacı hizmetlerin, işgücünün, malların ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasıdır. Daha detaylı bilgiyi AB Bakanığı web sitesinde yer alan Avrupa Birliğinin Tarihçesi sayfasında bulabilirsiniz.

AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu

Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1957’de üyelerinin ekonomik birleşmesini hedef alan bölgesel bir kuruluştur. Kuruluşun temeli Roma Antlaşması’na dayanmaktadır. Bu topluluğun başlangıçtaki hedefi tek pazar oluşturmak ve gümrük birliği sağlamaktı. Ekonomik açıdan birleşmek isteyen altı kurucu üyeden oluşmaktaydı. Bunlar; Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkeleriydi.

1965 yılında imzalanan Brüksel Antlaşması ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Toplulukları’ ndan biri olarak bazı kurumlara sahip olmuştur. 1993 yılında Avrupa Birliği’nin kurulması ve daha geniş alanlara yayılmak amacı ile adını Avrupa Topluluğu olarak değiştirdi. 1993 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde bulunan eşya, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşmasına imkan sağlayan iç pazar oluşturuldu. Oluşturulan bu iç pazar 1994 yılında resmiyet kazandı. Bu tarihten itibaren genişleyerek, 15 ülkeden oluşan Avrupa Ekonomik Alanı kurulmuş oldu. Bu şekilde varlığını sürdüren Avrupa Topluluğu 2009 yılında yapılan Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği’ne devredildi ve varlığı sona ermiş oldu.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.