• Latvia neresi?

    Resmi kayıtlarda Letonya Cumhuriyeti olarak geçen Letonya, bir Kuzey Avrupa ülkesidir. Letonya’nın komşuları, kuzey sınırında Estonya, güney sınırında Litvanya, doğu sınırında ise Rusya Federasyonu ile Belarus’tur. İsveç ile aralarında deniz olduğu...